Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik anlamda, daha güçlü hale getirecek projeler üzerinde çalışarak, net adımlar atılmasını sağlayarak, sonuç odaklı şekilde, refah düzeyini arttırmak için çalışmak.

Girişimci, çalışkan gençlerimize kendi işyerlerini kurmaları için tüm gereken desteğin verilmesi, varolan kredi ve hibe programlarının genişletilmesi, işlevlerinin arttırılmasının sağlanması.

Gençlerimizin istihdamı ve eğitimi konusunda projeler üreterek, sonuç elde edecek şekilde çalışmak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, dünya devletleri ailesinin güçlü , saygın, güvenilir, geleceğinden emin, eşit bir üyesi durumuna getirmek için tüm gücüyle ve vizyonu ile çalışmak.

Genel örf, adet ve değerlerimize ters düşmeden KKTC Demokrasisini Avrupa Birliği ilke ve kriterlerine taşımak için var gücüyle çalışmak.

Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında, sınıfsız ve bireyler arasında ayrıcalıksız bir toplum yaratmak için çalışmak.